تبلیغات
زیباترین داستان های کوتاه - اولین روز كاری...
زیباترین داستانک های آموزنده و سرگرم کننده

اولین روز كاری...

دوشنبه 30 شهریور 1388 09:48 ب.ظ

نویسنده : حمید

مردی به استخدام یك شركت بزرگ چندملیتی درآمد.

در اولین روز كار خود، با كافه تریا تماس گرفت و گفت:

" یك فنجان قهوه برای من بیاورید."
صدایی از آن طرف پاسخ داد:

" شماره داخلی را اشتباه گرفته ای. می دانی تو با كی داری حرف می زنی ؟"
كارمند تازه وارد گفت: " نه "
صدای آن طرف گفت:

"من مدیر اجرایی شركت هستم، احمق"
مرد تازه وارد با لحنی حق به جانب گفت:

" و تو میدانی با كی حرف میزنی بی چاره."
مدیر اجرایی گفت: " نه "
كارمند تازه وارد گفت: «خوبه» و سریع گوشی را گذاشت.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -